Kürdün eğitim yolunda açılan hendekler


Kürt neslinin eğitim yolunda açılan hendekler, “Ana Dilde Eğitim” söylemlerinin bir aldatmaca ve başka bir kargaşa çıkarmanın kılıfı olarak kendini gösteriyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinde “Türkiyelileşeceğim” söylemiyle sahaya çıkan ve hayatı boyunca hiç görmediği kadar geniş kitlelerden fırsat yakalayan HDP, seçimin ardından maskeyi daha fazla taşıyamadı. Eski Türkiye’nin Devlet aklında red, inkar ve asimilasyon politikalarının… Read More Kürdün eğitim yolunda açılan hendekler